plan spłaty wierzycieli

Plan Spłaty Wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli często staje się jednym z ważniejszych dokumentów postępowania upadłościowego.
Każdy dłużnik ma prawo do złożenie wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałych zobowiązań.

handel wierzytelnościami

Handel wierzytelnościami

Handel wierzytelnościami jest pojęciem znanym w środowisku prawniczo-finansowym. Powstanie tego terminu wiąże się z pojawieniem się coraz większej liczby osób posiadających długi, niemożliwe do spłacenia.

jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów

Wiele osób, które wpadły w problemy finansowe zadaje sobie pytanie „jak wyjść z długów”. Dla zdecydowanej większości osób jedynym znanym rozwiązaniem jest zaciąganie kolejnych kredytów, pożyczek i chwilówek.

Co może windykator?

Co może windykator?

Co może windykator, a czego nie wolno mu robić? Gdzie złożyć skargę na nielegalne działania windykatora? Krótko mówiąc windykator może tyle samo co każdy z nas, w sytuacji gdy ktoś jest nam winny pieniądze i chcemy je odzyskać.

Na czym polega upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej. Jest ona skutecznym narzędziem pozwalającym dłużnikom wyjść z nawet największych problemów finansowych.