Pomoc prawna

Pomoc prawna jest tą sferą życia społecznego, z której codziennie korzystają tysiące Polaków. Jak wskazują statystyki w ostatnim czasie rośnie świadomość prawna dotycząca możliwości likwidacji zobowiązań oraz coraz więcej osób korzysta z dobrodziejstwa możliwości ogłoszenia Upadłości Konsumenckiej.

Nasza kancelaria od wielu lat specjalizuje się w zakresie sądowej likwidacji zobowiązań i ogłaszania upadłości. Ogromne doświadczenie oraz wykorzystanie całego szeregu instrumentów powodują, że ku zadowoleniu naszych Klientów oferujemy bezpłatne i nielimitowane konsultacje i porady. Nie proponujemy też żadnej opłaty za analizę sprawy, rozmowę wstępną czy też za wyjaśnienia istoty Upadłości Konsumenckiej. Zawsze znajdujemy czas na to, aby odpowiedzieć wszystkim zainteresowanym na nurtujące ich pytania.

Upadłość Konsumencka nie ma przed nami żadnych tajemnic. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w licznych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach. Aktywnie przyczyniamy się również do ciągłego podnoszenia świadomości prawnej osób, które nie mogą spłacać swoich zobowiązań i przedstawiamy im możliwości rozwiązania problemów bez zaciągania kolejnych kredytów, pożyczek czy chwilówek.

Posiadamy własne, unikalne, sprawdzone i wypracowane przez nas metody na staranne przygotowanie wniosków, dowodów i załączników. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i zawsze z najwyższą dbałością. Szczególny nacisk kładziemy na mocne uzasadnienie wniosków w taki sposób, aby żaden Sąd nie miał wątpliwości co do zasadności ogłoszenia upadłości każdemu z naszych Klientów.

Przekazujemy również podstawową wiedzę dotyczącą windykacji, pozwów do Sądu, nakazów zapłaty oraz informujemy jak skutecznie bronić się przed firmami windykacyjnymi, które bardzo często poprzez swoje działania naginają lub nawet łamią prawo.

Uświadamiamy i wyjaśniamy w przejrzysty sposób co zrobić kiedy sprawa trafi do Sądu i jak można się bronić przed złożonym przez wierzyciela pozwem. Zajmujemy się również pisaniem sprzeciwów od sądowych nakazów zapłaty, ich oddalaniem i wstrzymaniem egzekucji komorniczej.

Bezpłatna konsultacja

508-651-932

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty jest wyrokiem sądowym wydawanym na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron, wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Co więcej, jeśli nie złożymy sprzeciwu od otrzymanego nakazu zapłaty, stanie się prawomocny i może mieć wówczas dalsze, przykre dla nas skutki prawne nawet w postaci egzekucji komorniczej.

Na napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty mamy 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru dokumentu na poczcie lub od listonosza. Nie ma znaczenie kiedy pismo zostało do nas napisane, czy też do nas wysłane. Aby sprzeciw był skuteczny musi zostać wysłany do Sądu nie później niż 14 dnia od daty jego otrzymania. Jak w każdym przypadku liczy się data stempla pocztowego.

Nie ma znaczenia czy otrzymamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, czy też nakazowym. Zawsze należy złożyć od niego sprzeciw. Zalecamy więc odbierać każdą korespondencję, aby mieć kontrolę nad działaniami wierzycieli.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wiele osób nie odbiera przesyłek poleconych, podobnie jaki telefonów z nieznanych numerów w obawie przed otrzymaniem przykrej wiadomości. Takie przesyłki należy jednak odbierać, aby wiedzieć co się dzieje. Po ich odebraniu natychmiast należy je przekazywać specjalistom, którzy będą doskonale wiedzieć jak na nie odpowiedzieć, aby nie stała nam się krzywda.

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty

Aby złożyć skuteczny sprzeciw, musi on zostać wysłany do właściwego Sądu bezwarunkowo we wskazanym przez sąd terminie 14 dni. Po upływie tego czasu sprzeciw może zostać uznany jako nieskuteczny. Należy go złożyć w dwóch egzemplarzach, które oczywiście powinny być czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem).

W sprzeciwie należy uzupełnić swoje dane i dane powoda, podać sygnaturę akt sprawy oraz przedstawić wszystkie wątpliwości co do złożonego pozwu. Musi zostać skutecznie dostarczony, czyli powinien być złożony bezpośrednio w Sądzie lub wysłany listem poleconym na adres właściwego Sądu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powinien jasno wykazać co kwestionuje. O ile bankom bardzo trudno wykazać jest większe błędy w ich pozwie i wygrać z nimi sprawę w przypadku kolejnego pozwu, o tyle w przypadku firm poza bankowych, chwilówek lub firm skupujących długi, błędy w umowach, cesjach i pozwach są tak liczne, że większość spraw przed Sądem jest do wygrania.

Bezpłatna konsultacja

508-651-932

Co daje sprzeciw od nakazu zapłaty?

W momencie skutecznego złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, traci on swoją moc prawną i nie stanie się prawomocnym. Sąd umarza postępowanie i oddala powództwo. Brak jego uprawomocnienia skutecznie zamyka wierzycielowi dalszą drogę do ewentualnej egzekucji komorniczej. Po złożeniu sprzeciwu sprawa zostaje umorzona bez jakichkolwiek kosztów dla osoby składającej sprzeciw.

Jeśli wierzyciel nadal będzie domagał się zapłaty będzie musiał złożyć kolejny pozew do Sądu wyższej instancji, a jego rozpatrzenie daje nam sporo czasu na podjęcie odpowiednich kroków i decyzji bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli posiadamy gotówkę możemy spłacić wierzyciela i definitywnie zamknąć sprawę. Jeśli nie posiadamy środków na spłatę zobowiązania możemy czekać na kolejny ruch wierzyciela i dochodzić dalej swoich spraw przed Sądem. Możemy też w międzyczasie złożyć wniosek o ogłoszenie naszej Upadłość Konsumenckiej, który jeśli będzie odpowiednio sporządzony, umożliwi nam ogłoszenie upadłości przed kolejną rozprawą w Sądzie z powództwa wniesionego przez wierzyciela.

Podsumowując: koniecznie należy pamiętać o tym, aby zawsze złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli nie jesteśmy wstanie sami tego zrobić należy zwrócić się do kancelarii lub biura prawnego, aby nam go przygotowało. Trzeba pamiętać, że brak złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty spowodować może egzekucję komorniczą, która będzie bardzo kosztowna i trwać może przy wysokich kwotach zadłużenia nawet kilka długich lat.

Bezpłatna konsultacja

508-651-932