Pomoc prawna w oddłużaniu

Pomoc prawna jest tą sferą życia społecznegow, z której codziennie korzystają tysiące Polaków. Jak wskazują statystyki niestety porady dotyczące wyjścia z długów i oddłużania należą do grupy cieszącej się najmniejszym zainteresowaniem Klientów kancelarii i biur prawnych. Wynika to zapewne z pewnego strachu, trochę ze wstydu przez posiadane długi oraz w wielkiej mierze z braku świadomości prawnej i nawyku szerokiego korzystania z pomocy prawnej w tym zakresie.

Pomoc prawna

 

Nasze biuro prawne od wielu lat związane jest ściśle z tematyką długów,  oraz całego szeregu instrumentów które można określić jako pomoc prawna w oddłużaniu. Oferujemy bezpłatne nielimitowane konsultacje i porady. Nie proponujemy żadnej opłaty za analizę sprawy, rozmowę wstępną czy też za wyjaśnienia istoty upadłości konsumenckiej. Zawsze znajdujemy czas na to, aby odpowiedzieć wszystkim zainteresowanym na nurtujące ich pytania.

Od dłuższego czasu naszą specjalizacją jest upadłość konsumencka, która nie ma przed nami żadnych tajemnic. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w licznych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez wszystkie sądy w Polsce. Aktywnie przyczyniamy się również do ciągłego podnoszenia świadomości prawnej osób zadłużonych i do przedstawiania im możliwości rozwiązania problemów bez zaciągania kolejnych kredytów, pożyczek czy chwilówek.

Posiadamy własne, unikalne, sprawdzone i wypracowane przez nas metody na staranne przygotowanie wniosków, dowodów i załączników. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i zawsze z najwyższą dbałością. Szczególny nacisk kładziemy na mocne uzasadnienie wniosków w taki sposób, aby sądy nie miały żadnych wątpliwości co do zasadności ogłoszenia upadłości praktycznie każdego z naszych Klientów.

Przekazujemy również podstawową wiedzę dotyczącą windykacji, pozwów do sądu oraz informujemy jak skutecznie bronić się przed firmami windykacyjnymi, które bardzo często poprzez swoje działania naginają lub nawet łamią prawo.

Potrzebujesz pomocy prawnej – zadzwoń

508-651-932

Uświadamiamy i wyjaśniamy w przejrzysty sposób co zrobić kiedy sprawa trafi do sądu i jak można się bronić przed złożonym przez wierzyciela pozwem. Zajmujemy się również pisaniem sprzeciwów od sądowych nakazów zapłaty, ich oddalaniem i wstrzymaniem egzekucji komorniczej.

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron, wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Co więcej, jeśli nie złożymy sprzeciwu od otrzymanego nakazu, stanie się prawomocny i może mieć wówczas dalsze, przykre dla nas skutki prawne.

Na napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty mamy 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru dokumentu na poczcie lub od listonosza. Nie ma znaczenie kiedy pismo zostało do nas napisane, czy też do nas wysłane. Aby sprzeciw był skuteczny musi zostać do sądu wysłany nie później niż 14 dnia od daty jego otrzymania. Jak w każdym przypadku liczy się data stempla pocztowego.

Nie ma znaczenia czy otrzymamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, czy też nakazowym. Zawsze należy złożyć od niego sprzeciw. Trzeba pamiętać, że pisma z sądu wysyłane do nas listem poleconym zawsze uważa się za doręczone, nawet jeśli ich nie odbierzemy. Zalecamy więc odbierać każdą korespondencję, aby mieć kontrolę nad działaniami wierzycieli.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wiele osób nie odbiera przesyłek poleconych, podobnie jaki telefonów z nieznanych numerów w obawie przed otrzymaniem przykrej wiadomości. Takie przesyłki należy jednak odbierać, aby wiedzieć co się dzieje. Po ich odebraniu natychmiast należy je przekazywać specjalistom, którzy będą doskonale wiedzieć jak na nie odpowiedzieć, aby nie stała nam się krzywda.

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty

Aby złożyć skuteczny sprzeciw, musi on zostać wysłany do właściwego sądu bezwarunkowo we wskazanym przez sąd terminie 14 dni. Po upływie tego czasu sprzeciw może zostać uznany jako nieskuteczny. Należy go złożyć w dwóch egzemplarzach, które oczywiście powinny być czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem).

W sprzeciwie należy uzupełnić swoje dane i dane powoda, podać sygnaturę akt oraz przedstawić wszystkie wątpliwości co do złożonego pozwu. Musi zostać skutecznie dostarczony, czyli powinien być złożony bezpośrednio w sądzie lub wysłany listem poleconym na adres właściwego sądu.

Sprzeciwy od nakazu zapłaty

508-651-932

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powinien jasno wykazać co kwestionuje. O ile bankom bardzo trudno wykazać jest większe błędy w ich pozwie i wygrać z nimi sprawę w przypadku kolejnego pozwu, o tyle w przypadku firm pozabankowych, chwilówek lub firm skupujących długi, błędy w umowach, cesjach i pozwach są tak liczne, że większość spraw przed sądem jest do wygrania.

Co daje sprzeciw od nakazu zapłaty?

W momencie skutecznego złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, traci on swoją moc prawną i nie stanie się prawomocnym. Brak jego uprawomocnienia skutecznie zamyka wierzycielowi dalszą drogę do ewentualnej egzekucji komorniczej. Po złożeniu sprzeciwu sprawa zostaje umorzona bez jakichkolwiek kosztów dla osoby składającej sprzeciw.

Jeśli wierzyciel nadal będzie domagał się zapłaty będzie musiał złożyć kolejny pozew do sądu wyższej instancji, a jego rozpatrzenie daje nam sporo czasu na podjęcie odpowiednich kroków i decyzji bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli posiadamy gotówkę możemy spłacić wierzyciela i definitywnie zamknąć sprawę. Jeśli nie posiadamy środków na spłatę zobowiązania możemy czekać na kolejny ruch wierzyciela i dochodzić dalej swoich spraw przed sądem. Możemy też w międzyczasie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, który jeśli będzie odpowiednio sporządzony, da nam ogłoszenie upadłoścj przed kolejną rozprawą w sądzie z powództwa wniesionego przez wierzyciela.

Podsumowując: koniecznie należy pamiętać o tym, aby zawsze złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli nie jesteśmy wstanie sami tego zrobić należy zwrócić się do kancelarii lub biura prawnego, aby nam go przygotowało. Trzeba pamiętać, że brak złożenia sprzeciwu spowodować może egzekucję komorniczą, która będzie bardzo kosztowna i trwać może przy wysokich kwotach zadłużenia nawet kilka lat.

Sprzeciw od każdego otrzymanego nakazu zapłaty należy złożyć w odpowiednim sądzie. Trzeba też zawsze bronić się przed wierzycielami wszelkimi dozwolonymi przez prawo sposobami. Nasze biuro prawne ma ogromne doświadczenie w ochronie swoich Klientów przed wierzycielami i skutecznie chronimy ich interesy przed wszelkimi działaniami prawnymi wierzycieli.

Zapraszamy do kontaktu

508-651-932