Kompleksowe Oddłużanie – likwidacja długów

Kompleksowe oddłużanie jest procesem, którego celem jest całkowita likwidacja długów, lub zdecydowana redukcja wszelkich zobowiązań finansowych u wszystkich wierzycieli. W wyniku oddłużania wszystkie nasze zobowiązania powinny zostać zamienione na jedną niską ratę, na której regulowanie będzie nas stać w przyszłości.

O kompleksowym oddłużaniu możemy powiedzieć wówczas, jeśli zatrudniony przez nas specjalista-negocjator doprowadzi do ugody ze wszystkimi firmami, a nie tylko jednostkowo. Zawarcie ugody z wierzycielami czy też restrukturyzacja długów nie przyniesie nam żadnego efektu jeśli nie będzie zawarta ze wszystkimi wierzycielami ponieważ zmniejszenie rat tylko u kilku z nich nie rozwiąże naszego problemu.

Najlepszym sposobem na kompleksowe oddłużanie i wyjście z długów jest upadłość konsumencka. To zamiana wszystkich kredytów na jedną niską ratę, ustaloną w łatwej do spłacania wysokości. Jest szczególnie wskazana gdy nasze dochody są niższe niż wszystkie nasze raty.

W przypadku osób fizycznych, które nie posiadają żadnych nieruchomości oddłużanie przez upadłość konsumencką jest wręcz komfortowym rozwiązaniem, ponieważ umorzenie długów nastąpi bez likwidacji majątku.

W sytuacji kiedy wierzyciele odmawiają nam zmniejszenia rat i nękającymi telefonami domagają się natychmiastowej spłaty całej kwoty zobowiązania, ogłoszenie bankructwa jest najczęściej jedynym rozwiązaniem, które uchroni nas przed egzekucją komorniczą. Bezczynność i brak działania sytuację tylko pogorszą.

Dłużnik nie musi być sam ze swoimi problemami. Może, a nawet powinien zgłosić się do specjalizującej się w upadłości konsumenckiej firmy oddłużeniowej lub biura prawnego, które w jego imieniu załatwi całą sprawę.

Na czym polega oddłużanie?

Najprościej rzecz ujmując, oddłużanie polega na redukcji lub całkowitej likwidacji długu. Zaczyna się ono wtedy, gdy dłużnik nie radzi już sobie ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Oddłużanie może przybrać różne formy w zależności o sytuacji dłużnika: negocjacje z wierzycielami, konsolidacja długów, restrukturyzacja zadłużenia czy też wspomniana upadłość konsumencka. Wszystkie te formy różnią się od stopnia zadłużenia i zasobności portfela.

Kompleksowe oddłużanie – porady

508-651-932

Ile osób wymaga oddłużenia?

Z raportu Krajowego Rejestru Dłużników wynika, że w 2022 roku w Polsce długi posiadało ponad 2,3 mln osób na łączną kwotę ok. 44 mld zł.
W 2022 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 15 622 osób, natomiast w ciągu zaledwie 3 miesięcy 2023 .bankructwo ogłosiły 5352 osoby.

Prawgopodobnie chętnych mogło być dużo więcej. Najistotniejszym czynnikiem braku większej ilości wniosków jest brak świadomości prawnej i odpowiedniej wiedzy o tym jak rozpocząć skuteczne oddłużanie.

Zgłoszenie się do biura prawnego zajmującego się oddłużaniem osób, to pierwszy, poważny krok, który pozwoli na całkowite pozbycie się długów. Działania, które takie firmy podejmują, to doradztwo i pomoc klientom, w złożeniu stosownych wniosków. Ale to nie wszystko. Uświadamiają one dłużników o ich prawach, które nie są małe.

Specjaliści od oddłużania informują jak rozmawiać z windykacją i windykatorami. Przez cały proces wspomagają swoich Klientów poradami prawnymi. W niektórych uzasadnionych przypadkach negocjują oni warunki, na jakich dłużnik ma spłacać zadłużenie. Kontaktują się też w jego imieniu z firmami windykacyjnymi i innymi podmiotami.

Jak rozpocząć oddłużanie?

Kompleksowe oddłużenie i pomoc osobom zadłużonym trzeba podzielić na kilka wariantów. Przyjęcie odpowiedniej metody działania i strategii postępowania w wyjściu z długów powinno poprzedzone być stosowną konsultacją oraz analizą problemu. Metody podzielić możemy na:

  • Negocjacje z wierzycielami
  • Konsolidację długów
  • Zawieszenie spłaty rat
  • Przedawnienie długu
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Negocjacje z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami polegają na tym, że sam dłużnik, bądź biuro prawne działające w jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, może prowadzić negocjacje z podmiotami, u których posiada on zaległości finansowe. Jest to forma mediacji, dzięki której obie strony znajdą porozumienie i wyjście z sytuacji. Ważne jest, aby negocjacje zakończyły się powodzeniem ze wszystkimi wierzycielami.

Oddłużanie przez konsolidację długów

Konsolidacja długów, to innymi słowy połączenie wszystkich zobowiązań finansowych dłużnika, w jedno większe i jednocześnie łatwiejsze do spłaty zobowiązanie. Z tej opcji mogą skorzystać tylko osoby nie wpisane do KRD i bez negatywnych wpisów w BIK. Kredyty konsolidacyjne udzielane są tylko i wyłącznie przez Banki. Nie istnieją na polskim rynku firmy pozabankowe lub pożyczki prywatne, które udzielają pożyczek na spłatę innych zobowiązań. Maksymalną kwotą, którą można u nich uzyskać jest kwota do 25 000 zł. Pamiętać jednak należy, że oprocentowanie pożyczek pozabankowych jest horrendalnie drogie i oddać będzie trzeba ponad 2 razy tyle.

Zawieszenie spłaty rat

Przerwa w spłacie zobowiązania finansowego jest rozwiązaniem skierowanym do osób, które posiadają zadłużenie zarówno w instytucjach bankowych jak i pozabankowych. Osoby, które terminowo spłacają kredyt w banku, mają prawo do skorzystania z tego rozwiązania, gdy pojawią się u nich jakiekolwiek problemy finansowe, uniemożliwiające opłacenie rat w terminie. Możliwe jest to przez złożenie wniosku o karencję w spłacie zobowiązań. Podobnie jest w instytucjach pozabankowych. Jednak firmy te wymagają o wiele więcej dokumentów oraz nie zawsze wyrażają na zawieszenie spłaty rat zgodę.

Bardzo często mogą też zdarzyć się sytuacje, w których pracownicy firm windykacyjnych lub wierzyciele, będą wykorzystywać niewiedzę dłużników odnośnie przedawnionego długu. Będą oni naciskać i wymagać spłaty zobowiązań, które są już przeterminowane i im w ogóle nienależne. Najprostszym rozwiązaniem, które pomoże takim osobom zabezpieczyć się przed spłacaniem długu, który już od dawna powinien przestać być ścigany, jest sprawdzenie daty wymagalności spłaty danego zobowiązania. Pod żadnym powodem nie można w takiej sytuacji zawierać jakiejkolwiek sugerowanej przez nieuczciwego wierzyciela ugody, ponieważ zawarcie takiego porozumienia jest przyznaniem się do istniejącego długu i przerywa bieg przedawnienia.

Oddłużanie przez ogłoszenie upadłości

Osoba, która nie ma z czego spłacać swoich zobowiązań finansowych, może również zgłosić się do biura prawnego, które specjalizuje się w kompleksowym oddłużaniu,które na podstawie udzielonego pełnomocnictwa składa wtedy w imieniu dłużnika wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do odpowiedniego sądu.

Po ogłoszeniu upadłości nasi wierzyciele praktycznie przestają już nas interesować, zostają wstrzymane wszelkie działania windykacji, sprawy sądowe oraz egzekucje komornicze. Już nikt nie ma prawa zwracać się do nas w jakiejkolwiek kwestii rozliczeń finansowych. Jest to najlepsza droga do umorzenia wszystkich naszych długów, które nastąpi na zakończeniu planu spłat.

Ogłoszenie upadłości dla specjalisty jest procesem prostym, który zawsze kończy się efektem oczekiwanym przez zainteresowanego. Dlatego najlepiej zatrudnić eksperta, który posiada dużo wiedzy, samozaparcia, przestrzegania zasad oraz ustalenia taktyki działania. Potrzeba też nieco cierpliwości, bo przygotowanie dokumentów może potrwać nawet kilka dni.

Nie czekaj dłużej.
Ogłoś upadłość z Biurem Prawnym Legalis !

WYSTRACZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ

4.7/5 - (74 głosów)