jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów

Wiele osób, które wpadły w problemy finansowe zadaje sobie pytanie: jak wyjść z długów. Niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że podpisując jakąkolwiek umowę o pożyczkę czy chwilówkę może trafić na lichwiarzy. Nie są świadome co tak na prawdę kryje się za ogromną ilością paragrafów. Niektórzy ufając pośrednikowi czy pozabankowej firmie pożyczkowej nawet nie czytają umowy w całości przed złożeniem swojego podpisu.

Większość mniej czujnych ludzi bardzo łatwo może paść ofiarą pożyczkodawców, stosujących nieuczciwe czy po prostu nie zgodne z prawem praktyki mające na celu jak najszybciej wyciągnąć od Klienta jak największe kwoty pieniędzy. Taką metodą jest wspomniana lichwa, czyli nakładanie na pożyczkobiorcę wysokich kosztów kredytowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak wyjść z długów – porady

508-651-932

Sposoby wyjścia z długów

Dla zdecydowanej większości osób jedynym znanym sposobem wyjścia z długów, jest zaciąganie kolejnych kredytów, pożyczek i chwilówek. Takie rozwiązanie jest jedynie krótkotrwałe i nieskuteczne. Dalsze zadłużanie w sytuacji posiadanych już problemów ze spłatą aktualnych zobowiązań, jest działaniem wręcz szkodliwym dla samego siebie. Rozwiązań jest dużo i po kolei je przedstawimy.

Nie zwiększaj swojego zadłużenia

Spróbuj nie zaciągać kolejnych pożyczek, czy  kredytów, szczególnie krótkoterminowych i drogich, takich jak chwilówki. Nie pomogą Ci one wyjść ze spirali zadłużenia, tylko wepchną Cię w jeszcze większ długi.

Odzyskaj kontrolę nad swoimi długami

Nie unikaj kontaktu z wierzycielami i firmami windykacyjnymi,poznaj dokładnie swoją sytuację. Zbierz wszystkie dokumenty dotyczące Twoich zobowiązań i sprawdź, stan swojego zadłużenia.Upewnij się, czy Twoje długi są aktualne, może część uległa przedawnieniu.

Przyjrzyj się swojemu budżetowi domowemu

Porównaj swoje dochody i wydatki. Sprawdź, czy Twoje przychody są większe od Twoich kosztów i ile pieniędzy Ci zostaje na koniec miesiąca. Jeśli masz nadwyżkę, możesz ją przeznaczyć na spłatę długów lub zwiększenie oszczędności. Jeśli masz deficyt, musisz znaleźć sposób na zmniejszenie wydatków lub zwiększenie dochodów.
Ogranicz zbędne i nadmierne wydatki. Przejrzyj swoje koszty i zastanów się, które z nich są niepotrzebne lub mogą być zmniejszone. Możesz np. zrezygnować z niektórych subskrypcji lub usług, kupować mniej rzeczy, być może nie koniecznych,  lub w promocji, szukać tańszych alternatyw lub korzystać z rabatów i kuponów.

Negocjuj warunki spłaty zadłużenia z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami są bardzo dobrym wyjściem dla osób, które wpadły w przejściowe problemy finansowe i nie posiadają aktualnie środków na spłatę obecnych zobowiązań. W takiej sytuacji należy samemu, przy pomocy specjalisty lub pełnomocnika podjąć negocjacje z wierzycielami na temat odroczenia spłaty całość lub części zadłużenia.

W wyniku takich negocjacji zostają ustalone nowe warunki spłaty przeterminowanego zobowiązania, które korzystne są dla pożyczkodawcy i możliwe do spełnienia przez pożyczkobiorcę. W ten sposób dochodzi do zawarcia ugody i szybkiego rozwiązania problemu. Trzeba pamiętać, że z każdej zawartej ugody koniecznie należy się wywiązać.

Negocjacje z wierzycielami to najszybsza forma zakończenia problemu. Pożyczkodawca w wyniku zawartej ugody może liczyć na dalszeh terminowe spłaty. Pożyczkobiorca z kolei nie musi obawiać się wypowiedzenia umowy, a następnie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, które w konsekwencji może doprowadzić do egzekucji komorniczej.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem skierowanym do osób, które mają odpowiednie dochody, nie posiadają zaległości w spłacie swojego zadłużenia i chcą zamienić wszystkie swoje raty na jedną mniejszą. W tym przypadku trzeba pamiętać, że zaciągamy dużo większe zobowiązanie niż posiadamy aktualnie i pomimo tego, że rata będzie zdecydowanie niższa niż suma wszystkich aktualnie posiadanych, to łączna kwota do oddania bankowi będzie dużo większa niż przed konsolidacją.

Kredyt konsolidacyjny to nic innego niż zamiana wszystkich posiadanych kredytów na jedną ratę. Następuje spłata wszystkich naszych zobowiązań posiadanych w wielu bankach przez jeden bankk, który dokonuje konsolidacji naszych kredytów. Przelewa odpowiednie kwoty pieniężne do wskazanych przez nas banków i w ten sposób niejako za nas dokonuje całkowitej ich spłaty.

Należy w tym miejscu jednak wyjaśnić, że efektem konsolidacji nigdy nie będzie zmniejszenie naszego długu. W wyniku wydłużenia okresu spłaty kredytu konsolidacyjnego uzyskamy mniejszą ratę. Kwota, która będziemy musieli zwrócić bankowi zapewne będzie dużo wyższa w całym okresie spłaty kredytu konsolidacyjnego niż suma wszystkich zaciągniętych kredytów przed konsolidacją.

Przedawnienie Długów

Bardzo często w przypadkach, kiedy wierzyciele nie dążą do odzyskania swoich pieniędzy na drodze sądowej tylko sprzedają swoje wierzytelności innym podmiotom dochodzi do przedawnienia długu. Kredyt bankowy, zaciągnięta pożyczka czy też chwilówka jak każde inne zobowiązanie ulega po pewnym czasie przedawnieniu. Przedawnienie to okres czasu, po upływie którego działania wierzycieli pozostaną bezskuteczne i nie będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem.

Długi bankowe i pozabankowe ulegają przedawnieniu kiedy minie okres 3 lat od wymaganej w umowie daty zwrotu zobowiązania czyli zaciągniętego kredytu, pożyczki lub chwilówki. Warto zaznaczyć, że okres przedawnienia mija wraz z zakończeniem roku kalendarzowego od daty wymaganej spłaty. Np. kredyt zaciągnięty na okres 3  lipca 2017 roku nie przedawnia się z dniem 7 lipca 2020 roku tylko z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli powyższe sposoby zawiodą lub będą niemożliwe do spełnienia najlepszym sposobem na wyjście z długów będzie:

Upadłość konsumencka

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że aby wygrać z długami należy znać dobrze prawo. Jego znajomość i przede wszystkim umiejętne jego stosowanie umożliwi również wyjście z nawet najcięższych problemów finansowych. Dla osób, które nie mogą porozumieć się z wierzycielami, a banki odmawiają im udzielenia kredytu konsolidacyjnego najlepszym, a czasami jedynym sposobem likwidacji zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jednym z najważniejszych zadań naszego biura prawnego jest uświadamianie i informowanie naszych Klientów jak pozbyć się długów. Chcemy w jasny i przejrzysty sposób wytłumaczyć wszystkim zainteresowanym dlaczego zaciąganie kolejnych pożyczek nie jest najlepszym rozwiązaniem. Szczegółowo możemy wyjaśnić co to jest i na czym polega upadłość konsumencka. Jednakże to nie wszystko. Innym bardzo ważnym zadaniem jest przedstawianie naszym Klientom przysługującym im praw, a tym samym walka z nieuczciwymi firmami pożyczkowymi, chwilówkami i lichwą.

Oddłużanie – informacje

508-651-932

Należy pamiętać, że w Polsce pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent jest w świetle prawa nielegalne. Reguluje to ustawa antylichwiarska, która w bardzo ścisły sposób określa warunki udzielania pożyczek oraz ich spłat. Nakłada ona odpowiednie regulacja odnośnie wysokości opłat poza odsetkowych, maksymalnej wielkości odsetek, a także odsetek za opóźnienie.

Co więcej dotyczy ona tak rodzimych przedsiębiorców jak i zagranicznych parabanków działających na polskim rynku usług finansowych. W zawartej umowie jasno musi być określona kwota udzielonej pożyczki, okres jej spłaty oraz całkowita kwota jej zwrotu. Ma być podany wskaźnik RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Wszystkie umowy, które nie posiadają tych zapisów mogą okazać się umowami nieważnymi, których zawarcie wierzyciel nie będzie mógł przedstawić w sądzie. Najnowsze zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim mówią dokładnie jakich pożyczkodawca może wymagać odsetek od pożyczonej kwoty, jakie może doliczać prowizje za udzielenie pożyczki oraz jakie może naliczać odsetki karne za opóźnienia w spłacie.

Nasze Biuro Prawne oprócz oddłużania osób, występuje również przed sądem i skutecznie broni naszych Klientów przed spłatą zobowiązań finansowych zawartych niezgodnie z literą prawa. Jeśli i Ty padłeś ofiarą lichwiarstwa czy innych, złych praktyk stosowanych przez firmy pożyczkowe czy parabanki, skontaktuj się z nami. Szybko pomożemy Ci rozwiązać problem!