Ile kosztuje upadłość konsumencka

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje upadłość konsumencka jest bardzo prosta.
Na koszty ogłoszenia upadłości konsumenckej składają się:

  • opłata sądowa od złożonego w sądzie wniosku o upadłość konsumencką – 30 zł,
  • koszt prawnika, kancelarii, biura prawnego, jeżeli zdecydujemy się na pomoc prawną – 2 600 zł do 15 000 zł.

Koszty te zwrócą nam się niezwykle szybko, ponieważ ogłoszenie upadłości spowoduje umorzenie naszych wszystkich zobowiązań.

ile kosztuje upadłość konsumencka

Trzeba pamiętać, że wszędzie koszty, jakie musimy ponieść, dotyczą tej samej usługi, której efektem ma być nasza upadłość ogłoszona przez sąd.

Koszt prawnika i cennik konkretnej kancelarii wynikają tylko z chęci uzyskania przez daną firmę większego lub mniejszego zysku ze zleconej sprawy.

Od czego zacząć aby ogłosić upadłość konsumencką?

Na samym początku działań koniecznie należy na specjalnym formularzu sporządzić listę wszystkich naszych wierzycieli, z kwotami, których ię od niej domagają wraz z wymaganymi terminami spłat powyższych zobowiązań.

Formularz ten nie jest łatwy do samodzielnego wypełnienia. Zawiera on wiele punktów, które wymagają znajomości prawa i będą miały bardzo istotny wpływ na jego dalsze rozpatrzenie przez sąd. Zawsze należy pamiętać o zasadzie, że „im lepiej sporządzony wniosek, tym szybsza i korzystniejsza dla nas będzie decyzja sądu”.

Wniosek należy złożyć w sądzie gospodarczym odpowiadającym miejscu zamieszkania wnioskodawcy. będzie on później rozpatrywany pod kątem zasadności, spełnienia przesłanek i warunków do ogłoszenia upadłości. Pozytywne rozpoznanie wniosku skutkuje wydaniem orzeczenia o upadłości konsumenckiej i zakończeniu problemów z długami.

Jeśli nie posiadają Państwo odpowiedniej wiedzy prawnej zachęcamy do skorzystania z naszego darmowego centrum informacji prawnej. Korzystając z naszych usług każdy może być pewny, że są na najwyższym poziomie.

Bezpłatne porady

508 651 932

Upadłość konsumencka – nasza oferta

Główną dziedzinę działalności naszego biura stanowi upadłość konsumentów. Nasz priorytet, to dobro Klienta i pozytywne rozwiązanie jego problemu.

Ze względu na ścisłą specjalizację i ogromną ilość zainteresowanych osób, cena za przygotowanie i przeprowadzenie upadłości konsumenckiej przez Biuro Prawne Legalis jest jedną z najniższych w Polsce i wynosi tylko 3 490 zł.

Nasze wynagrodzenie jest stałe dla wszystkich Klientów i niezależne jest od kwoty zobowiązania, ilości wierzycieli czy też stopnia skomplikowania sprawy.

Poza tym nie pobieramy żadnych opłat z góry. Po otrzymaniu zaliczki w wysokości 690 zł natychmiast przystępujemy do przygotowania wniosku. Pozostałą kwotę możemy rozłożyć nawet na 4 miesięczne raty po 700 zł, płatne w dogodnych dla naszych Klientów terminach.

Pragniemy, aby z dobrodziejstwa bankructwa konsumenckiego korzystało w Polsce jak najwięcej osób.

Dla wszystkich zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej posiadamy miesięczną pulę darmowych porad i konsultacji.

Koszty w procesie upadłościowym

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w sądzie gospodarczym. Należy pamiętać o kosztach i opłatach, które trzeba będzie ponieść przed, w trakcie i po procesie sądowym

Koszty przygotowawcze

To wynagrodzenie prawnika, kancelarii lub biura prawnego za usługi związane z przygotowaniem wniosku do sądu i prowadzeniem sprawy. Wahają się w różnych kancelariach od kwoty 2 600zł nawet aż do 15 000zł. Jest to najczęściej zależne od złożoności sprawy, ilości wierzycieli i wysokości kwoty zadłużenia.

Opłaty sądowe

To przede wszystkim opłata sądowa od samego wniosku w wysokości 30zł. Wnosi się ją przelewem na rachunek odpowiedniego sądu. Drugą opłatą jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jeśli dłużnik reprezentowany jest przez pełnomocnika) w wysokości 17zł. Opłatę za pełnomocnictwo wnosi się przelewem na rachunek gminy.

Wynagrodzenie syndyka

Syndyk rozpoczyna zarządzanie majątkiem upadłego, gdy sąd już ogłosi jego bankructwo.
Do zadań syndyka należy m.in. sporządzenie listy wierzycieli, licytowanie majątkuk dłużnika i przygotowanie planu spłaty jego długów.

Koszt syndyka jest pokrywany z masy upadłościowej i zależy od jej wielkości, długości postępowania i jego wkładu pracy. Kwota tego wynagrodzenia może dochodzić dodwukrotności przeciętnej pensji w kraju, ustalanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zamów upadłość konsumencką

508 651 932

Plan spłaty

Raty, które będziemy mieli do płacenia w zamian za umorzenie wszystkich długów ustalone zostaną przez sąd. Będą one indywidualnie dostosowane do naszych dochodów oraz sytuacji finansowej.

W przypadku posiadania nieruchomości powinno liczyć się z jej utratą i również traktować jako jeden z kosztów procesu upadłościowego. Jeśli mamy nieruchomość przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie bankructwa koniecznie należy zasięgnąć rady specjalisty.

Likwidacja zobowiązań w praktyce następuje dopiero po spłacie rat wynikających z planu spłaty, a nie bezpośrednio po ogłoszeniu upadłości.

Dlatego też odpowiadając na pytanie jak długo trwa upadłośc, trzeba stwierdzić, że trwa do końca planu spłat i zapłaty ostatniej raty.