Ile kosztuje upadłość konsumencka

Jakie koszty pociąga za sobą upadłość konsumencka i czy mnie na to stać?
Wiele osób zastanawiających się, czy ogłosić upadłość konsumencką, zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź jest prosta:
na koszty upadłości konsumenckiej stać każdego, ponieważ zapłacona cena zwróci się wielokrotnie. To inwestycja w siebie, w swoją przyszłość wolną bez jakichkolwiek długów.

Należy tylko wybrać odpowiedniego prawnika, lub kancelarię, gdzie cennik za prace związane z przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentowanie w sądzie, jest dla nas do zaakceptowania. Ta usługa nie wszędzie kosztuje 10 000 zł. Można znaleźć solidne biuro prawne zajmujące się tą tematyką i przeprowadzające upadłość w naprawdę przystępnej cenie.

upadlłość konsumencka koszty

Koszty w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie gospodarczym odpowiadającym miejscu zamieszkania wnioskodawcy. będzie on później rozpatrywany pod kątem zasadności, spełnienia przesłanek i warunków do ogłoszenia bankructwa konsumenckiego

koniecznie należy sporządzić listę wszystkich naszych wierzycieli, z kwotami, których ię od niej domagają wraz z wymaganymi terminami spłat powyższych zobowiązań.

Formularz ten nie jest łatwy do samodzielnego wypełnienia. Zawiera on wiele punktów, które wymagają znajomości prawa i będą miały bardzo istotny wpływ na jego dalsze rozpatrzenie przez sąd. Zawsze należy pamiętać o zasadzie, że „im lepiej sporządzony wniosek, tym szybsza i korzystniejsza dla nas będzie decyzja sądu”.

Pozytywne rozpoznanie wniosku skutkuje wydaniem orzeczenia o upadłości konsumenckiej i zakończeniu problemów z długami.

Jeśli nie posiadają Państwo odpowiedniej wiedzy prawnej zachęcamy do skorzystania z naszego darmowego centrum informacji prawnej. Korzystając z naszych usług każdy może być pewny, że są na najwyższym poziomie.

Bezpłatne porady

508 651 932

Koszty przygotowawcze

To wynagrodzenie prawnika, kancelarii lub biura prawnego za usługi związane z przygotowaniem wniosku do sądu i prowadzeniem sprawy. Wahają się w różnych kancelariach od kwoty 2 600zł nawet aż do 15 000zł. Ceny te najczęściej zależą od złożoności sprawy, ilości wierzycieli i wysokości kwoty zadłużenia.

Nasza cena za przygotowanie i przeprowadzenie upadłości?

Główną dziedzinę działalności naszej kancelarii stanowi pomoc osobom zainteresowanym we wszystkich problemach związanych z ogłaszaniem upadłości konsumenckiej. Nasz priorytet, to dobro Klienta i pozytywne rozwiązanie jego problemu.
Ze względu na ścisłą specjalizację i ogromną liczbę zainteresowanych osób, cena za przygotowanie i przeprowadzenie upadłości konsumenckiej przez Biuro Prawne Legalis jest jedną z najniższych w Polsce i wynosi tylko 3 490 zł.

Nasze wynagrodzenie jest stałe dla wszystkich Klientów i niezależne jest od kwoty zobowiązania, ilości wierzycieli czy też stopnia skomplikowania sprawy.

Poza tym nie pobieramy żadnych opłat z góry. Po otrzymaniu zaliczki w wysokości 690 zł natychmiast przystępujemy do przygotowania wniosku. Pozostałą kwotę możemy rozłożyć nawet na 4 miesięczne raty po 700 zł, płatne w dogodnych dla naszych Klientów terminach.

Pragniemy, aby z dobrodziejstwa bankructwa konsumenckiego korzystało w Polsce jak najwięcej osób.

Dla wszystkich zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej posiadamy miesięczną pulę darmowych porad i konsultacji.

Opłaty sądowe przy złożeniu  wniosku o upadłość

To przede wszystkim opłata sądowa od samego wniosku w wysokości 30zł. Wnosi się ją przelewem na rachunek odpowiedniego sądu. Drugą opłatą jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jeśli dłużnik reprezentowany jest przez pełnomocnika) w wysokości 17zł. Opłatę za pełnomocnictwo wnosi się przelewem na rachunek gminy.

Koszty syndyka w procesie upadłościowym

Syndyk rozpoczyna zarządzanie majątkiem upadłego, gdy sąd już ogłosi jego bankructwo.
Do zadań syndyka należy m.in. sporządzenie listy wierzycieli, licytowanie majątkuk dłużnika i przygotowanie planu spłaty jego długów.

Koszt syndyka jest pokrywany z masy upadłościowej i zależy od jej wielkości, długości postępowania i jego wkładu pracy. Kwota tego wynagrodzenia może dochodzić dodwukrotności przeciętnej pensji w kraju, ustalanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zamów upadłość konsumencką

508 651 932

Plan spłaty po ogłoszeniu upadłości

Raty, które będziemy mieli do płacenia w zamian za umorzenie wszystkich długów ustalone zostaną przez sąd. Będą one indywidualnie dostosowane do naszych dochodów oraz sytuacji finansowej.

Bardzo ważną informacją dla każdej osoby myślącej o upadłości konsumenckiej jest fakt, że kwota ustalona w planie spłat zawsze będzie znacznie mniejsza niż ponoszone obecnie koszty na spłatę rat.

Plan spłaty wierzycieli będzie zupełnie inny dla 80 letniej emerytki z dochodem 2 000zł, mieszkającej samotnie i wydającej pieniądze na leki i opiekę, niż 35 letniego kawalera z dochodem 4 000zł mieszkającego u rodziny. W pierwszym przypadku zapewne jedyną słuszną decyzją sądu będzie umorzenie wszystkich długów bez orzekania planu spłat.

W przypadku posiadania nieruchomości powinno liczyć się z jej utratą i również traktować jako jeden z kosztów procesu upadłościowego. Jeśli mamy nieruchomość przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie bankructwa koniecznie należy zasięgnąć rady specjalisty.

Likwidacja zobowiązań w praktyce następuje dopiero po spłacie rat wynikających z planu spłaty, a nie bezpośrednio po ogłoszeniu upadłości.

Dlatego też odpowiadając na pytanie ile czasu trwa upadłość, trzeba stwierdzić, że trwa do końca planu spłat i zapłaty ostatniej raty.