Walka z lichwą

Walka z lichwą jest zadaniem koniecznym i powinno rozpocząć się na najwyższym szczeblu władzy. Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało kolejną nowelizację przepisów dotyczących udzielania chwilówek i pożyczek. Będzie to już trzecie podejście do zabezpieczenia interesów osób korzystających z tych produktów finansowych.

Nowa ustawa antylichwiarska ma wreszcie skutecznie pomóc w walce z lichwą i ochronić najbardziej potrzebujących. Wszystkie poprzednio wprowadzone zmiany niestety skutecznie były obchodzone przez firmy pożyczkowe wymyślające coraz to nowe rozwiązania. Dodawane były konieczne ubezpieczenia, wypłacane pożyczki były w ratach, czy też naliczały bardzo wysokie kary za opóźnienie w spłacie zobowiązania.

W walce z lichwą i nadmiernym zadłużeniem pomaga już skutecznie nowa ustawa o upadłości konsumenckiej. Umożliwia ona pozbycie się raz na zawsze wszystkich długów poprzez złożenie stosownego wniosku w odpowiednim sądzie gospodarczym.

Ministerstwo Sprawiedliwości na specjalnym posiedzeniu dotyczącym udzielania pożyczek, zapowiedziało złożenie nowego projektu nowelizacji ustawy antylichwiarskiej. Nowe przepisy mają pełnić rolę ochronną i zostać włączone do całego pakietu ustaw związanych z kryzysem wywołanym przed pandemię koronawirusa. Obecnie panujący głęboki kryzys gospodarczy na całym świecie jest oczywistą okazją do nieuczciwego zarobku przez firmy lichwiarskie.

Światowy kryzys gospodarczy spowodował reakcję wszystkich rządów. Niemal natychmiast po zamknięciu gospodarki rządy wszystkich dotkniętych pandemią koronawirusa państw podjęły szeroko zakrojone plany naprawcze i pomocowe dla gospodarki. Również i polski rząd wprowadził szereg programów pomocowych ogólnie nazwanych tarczą antykryzysową.

Walka z lichwą – porady

508-651-932

Pandemia doprowadziła do licznych zwolnień z pracy, wzrostu bezrobocia i ogólnego zmniejszenia dochodów w niemal każdym sektorze. O ile pomoc dla przedsiębiorstw jest jako tako widoczna, choć daleko niewystarczająca to wsparcie dla pojedynczych gospodarstw domowych praktycznie nie istnieje.

Milionom Polaków zmniejszy się ich domowy budżet. Koszty utrzymania jak już widzimy stale rosną. Nie ze wszystkich potrzeb będziemy mogli łatwo zrezygnować. Konieczne będzie dla podreperowania budżetu sięgnięcie po kredyty i pożyczki.

Kredyty bankowe są w miarę bezpieczne przy rozsądnym ich zaciąganiu. Są stosunkowo nisko oprocentowane i udzielana na jasnych zasadach. Niestety w niedalekiej przyszłość liczba osób kwalifikujących się na uzyskanie kredytu bankowego ulegnie bardzo znacznemu zmniejszeniu. Znaczne ograniczenie dochodów spowoduje bowiem brak zdolności kredytowej u większości chętnych.

Z oczywistych względów coraz częściej zmuszeni będziemy więc do korzystania  z firm pozabankowych w przypadku problemów finansowych. Walka z lichwą będzie więc konieczna do ograniczenia nadmiernego zadłużania osób potrzebujących. W tych szczególnych i trudnych czasach należy dbać, aby Polacy przez brak pomocy od rządu i konieczność dalszego zapożyczania się nie stracili dorobku całego życia

Walka z Lichwą po Raz Trzeci

Już po raz trzeci Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację ustawy antylichwiarskiej. Tym razem bodźcem do jej wprowadzenie w życie jest ochrona interesów konsumenta w ramach tarczy antykryzysowej. Nowy projekt ustawy zaproponowany został przed wybuchem pandemii. Zaprezentowany został do omówienia w czerwcu 2019 roku.

Po wybuchu koronawirusa zauważono jednak, że w sytuacji kryzysowej należy wprowadzić kolejne modyfikacje.
Do najważniejszych ze zmian, które zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości należy prawna ochrona nieruchomości dłużnika przed możliwością jej egzekucji i licytacji. Zablokowana zostanie możliwość egzekucji z nieruchomości za stosunkowo niskie długi, które są nieadekwatne do jej wartości.

Sprzedaż domu, mieszkania czy działki dłużnika ma być możliwa, dopiero gdy wysokość zadłużenia wynosi co najmniej 5% ich wartości. Przed zmianą w przepisach zastosowanie miał Art. 9521
§ 1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.
§ 2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Zmagasz się z lichwą ? – skontaktuj sie z nami

508-651-932

Zgodnie z nowymi przepisami, przygotowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wierzyciel będzie mógł złożyć do komornika wniosek o licytację nieruchomości dłużnika tylko i wyłącznie wówczas kiedy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowić będzie co najmniej równowartość 5% wartości nieruchomości.

Inne Zmiany w walce z lichwiarstwem

Równie ważnym rozwiązaniem mającym uniemożliwić windowanie i rolowanie kwot pożyczek jest znaczne ograniczenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych udzielanych pożyczek. Chwilówki należą do pożyczek udzielanych natychmiast na bardzo krótki okres. Celem chwilówek była możliwość pożyczenia drobnych kwot w przypadku wystąpienia dziury budżetowej przed datą otrzymania wynagrodzenia.

Z początku chwilówki spełniały tę rolę i cieszyły się nawet pewnym uznaniem wśród klientów. Szczególnie cenione były tak zwane darmowe chwilówki bez naliczania odsetek i prowizji. Miały one być zachętą do zaciągania kolejnych. Gigantyczne wręcz zainteresowanie Polaków taką formą pożyczania pieniędzy spowodował nagły wzrost tego typu firm. W ciągu niespełna dwóch lat od pojawienia się pierwszej firmy udzielającej chwilówki na polskim rynku naliczyć ich można prawie 300.

Chwilówki i pożyczki poza bankowe mają ściśle narzuconą wysokość oprocentowania pożyczanych pieniędzy. Odsetki ustalone przez ustawę antylichwiarską przewidują odsetki na bardzo niskim poziomie. Aby generować odpowiedni zysk firmy pożyczkowe i chwilówki mają bardzo wysokie dodatkowe koszty poboczne takie jak ubezpieczenie pożyczki czy bardzo wysoką prowizję przygotowawczą. Teraz będą one znacznie ograniczone.

Wentyl Bezpieczeństwa dla Dłużników

Wszystkie proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, które mają coraz bardziej chronić potencjalne ofiary lichwiarzy, należy zawsze przyjmować z zadowoleniem. Kolejny raz nowelizacja ustawy antylichwiarskiej została zapowiedziana na początku tego roku. Ministerstwo Sprawiedliwości przewidując możliwość przedłużania terminu jej uchwalenia zadecydowało, że przed jej wprowadzeniem zastosowanie znaleźć mogą nowe, inne rozwiązania prawne.

Rozwiązanie o ograniczeniu możliwości egzekucji z nieruchomości traktowane może być jako rozwiązanie kontrowersyjne. Trzeba zwrócić uwagę, że samo jej zajęcie nie będzie w żaden sposób skutkować motywacyjnie na dłużnika. Brak możliwości jej sprzedaży za stosunkowo niskie długi w praktyce może oznaczać specjalne zadłużanie się wielu osób do ściśle określonej kwoty wyznaczonej przez wartość nieruchomości.

Wizja licytacji mieszkania i pozostawienia dłużnika bez dachu nad głową powinna na niego działać motywacyjnie i powodować chęć spłaty zobowiązania. Brak możliwość skutecznej sprzedaży nieruchomości odbiera wierzycielom argument w negocjacjach z dłużnikiem i wywierania na niego pewnych form nacisku.

Zadaniem naszego biura prawnego jest pomoc dłużnikom w wyjściu z długów. Nie mniej jednak ważne jest uświadamianie o czyhających pułapkach finansowych. Przedstawiamy też możliwości ich pokonania i życia bez długów. Jednakże to nie wszystko. Innym bardzo ważnym zadaniem jest przedstawianie naszym Klientom przysługującym im praw, a tym samym nieformalna walka z lichwą.

Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawię, że podpisując umowę o pożyczkę mogą trafić na lichwiarzy. Osoby podpisujące umowę o pożyczkę nie są świadome co tak na prawdę kryje się za ogromną ilością paragrafów. Bardzo wiele osób, ufając pośrednikowi czy firmie pożyczkowej, nawet nie czyta jej w całości.

Większość mniej czujnych ludzi bardzo łatwo może paść ofiarą pożyczkodawców, stosujących nieuczciwe czy po prostu nie zgodne z prawem praktyki, mające na celu jak najszybciej wyciągnąć od Klienta jak największej kwoty pieniędzy. Taką metodą jest wspomniana lichwa, czyli nakładanie na pożyczkobiorcę wysokich kosztów kredytowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Padłeś ofiarą lichwy – zadzwoń

508-651-932

Należy pamiętać, że w Polsce pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent jest w świetle prawa nielegalne. Reguluje to ustawa antylichwiarska, która w bardzo ścisły sposób określa warunki udzielania pożyczek oraz ich spłat. Nakłada ona odpowiednie regulacja odnośnie wysokości opłat poza odsetkowych, maksymalnej wysokości odsetek karnych.

Nasze biuro oprócz zajmowania się oddłużaniem osób występuje również przed sądem i skutecznie broni naszych Klientów przed spłatą zobowiązań finansowych zawartych niezgodnie z literą prawa. Jeśli i Ty padłeś ofiarą lichwiarstwa czy innych, złych praktyk stosowanych przez firmy pożyczkowe czy parabanki skontaktuj się z nami. Szybko pomożemy rozwiązać Twój problem!